Skratt, sommarkramar och publik som dansar sittandes

Nu är det sista veckorna innan sommarlovet både för oss på teatern och för våra samarbetsklasser på Sandeklevsskolan. Denna och förra veckan hade vi sista workshops före sommaren med våra samarbetselever och bjöd in dem att se delar av de scener vi arbetat med och ge oss respons på vad de såg.

Signalisterna är inne på sin andra repvecka och i den här fasen handlar arbetet mycket om att att prova det material vi arbetat fram och se hur det ska ta sig uttryck i föreställningen. Hur skådespelarna ska röra sig och se ut, vad de ska säga och hur. Vi behöver bestämma hur scenrummet ska se ut när vi spelar Signalisterna, hur publiken ska sitta och hur stor plats allt får ta i rummet. Samt hur ljuset och ljudet, musiken, text, sång och rörelser ska fungera tillsammans på bästa sätt. Och då är det väldigt värdefullt för oss att våra samarbetselever är så observanta och bra på att berätta för oss vad de ser och tänker om det som tar form på scen.
Likaså är det väldigt fint att höra dem skratta och se eleverna förvånas, förundras och dansa sittandes till scenerna de tar del av. För att inte nämna den värme det ger att få så många kramar när vi skiljs åt och önskar varandra trevlig sommar tills vi ses igen. Den värmen är minst lika viktig som den solen ger.

Nu det sista inför sommaren fortsätter vårt konstnärliga team att arbeta vidare med föreställningen inför nästa repperiod som tar vid efter sommaren. Kristina Ros och Anne Johansson jobbar vidare med manus och regi, Råger Johansson med scenografi, Linn Henriksson Strååt men skådespelarnas kostymer, Anna Gustavsson som är ljuddesigner och kompositör arbetar vidare med med ljud och musik och Fredrik Glahns med att designa ljuset till föreställningen Signalisterna som skådespelarna Zin Dusim, Yarien Rodriguez, Helen Hansson och Hans Brorson kommer att spela i höst.

I parallell med detta förbereder vi även inför hösten och kommande workshops med våra samarbetsklasser, inför premiärerna och andra möten och träffar som vi kommer att medverka på. I september kommer vi till exempel, förutom premiär på Signalisterna, även att medverka på Kultur i Västs konferensfestival om barnkultur – Prio 0 till 18 den 7 september samt på Tellusfestivalen i Bergsjön 16 september – med både genomdrag av Signalisterna och samtal om Stafetten, vårt samarbete med skolan och våra arbetsmetoder.

no images were found