Kontakt

Om du vill veta något mer om Stafetten eller kanske vill skapa ett samarbete med Masthuggsteatern är du välkommen att kontakta oss.

Masthuggsteatern
Masthuggsterrassen 3
413 18 Göteborg
tel. 031-121231
Mail: mail@masthuggsteatern.se