Prio 0 till 18 – om barns deltagande i konstnärliga processer

Veckan innan premiär på Signalisterna medverkade vi på Kultur i Västs stora barnkulturfestival Prio 0 till 18. Festivalen hade som mål att lyfta fram olika perspektiv på hur en kan arbeta med barns och ungas rätt till konst, kultur, eget skapande, deltagande i kulturlivet och att yttra sin åsikt och påverka beslut som rör dem. Så det kändes som ett fint tillfälle för oss att berätta mer om vårt arbete i Stafetten och hur vi jobbat för att möjliggöra för detta inom ramen för projektet.

Hela projektet Stafetten syftar ju till att skapa rum för våra samarbetselevers möjlighet att utforska teaterns värld och sin egna röst och potential i den. Samt till att sprida dessa röster och perspektiv till andra barn runt om i staden genom de föreställningar vi arbetar fram ur mötet med eleverna på Sandeklevsskolan. Metoderna för detta har varit många liksom de olika parametrar vi behövt förhålla oss till för att få till det rent praktiskt. Till Priofestivalen kändes det viktigt att främst av allt lyfta fram samarbete med eleverna och att skapa en fin och trygg förutsättning för att våra samarbetselever själva skulle få vara med och berätta om sina erfarenheter av att delta i Stafetten.

De elever från Sandeklevsskolans klass 2 och 3 som medverkade som expertpanel i samtalet efter genomdraget hade själva fått vara med och tycka till och fråga om upplägget och vad de ville att samtalet skulle handla om. De hade varit både pirriga och superglada att få vara med, och hade massa frågor om vad som skulle hända, vilka som skulle komma och om det skulle bli läskigt att prata inför massa vuxna som de inte kände. De hade fått skriva stödlappar i form av minnen av vad vi gjort tillsamman som de ville berätta om och när den stora dagen väl kom var de sprudlande av glädje och pirr.

Vi har nu arbetat tillsammans med eleverna i drygt ett år och det var en otroligt fin känsla för oss i teamet att se hur självklart eleverna tog ord och plats på scen för att berätta om sina erfarenheter, inför en till stora delar okänd publik. De berättade i ord och rörelse, skrattade och samarbetade om micken så att alla fick prata och tog även egna initiativ till att själva ställa frågor direkt till publiken.
Gissa om vi bubblade inombords av stolthet för dessa grymma experter på delaktighet!!

no images were found