Vi blir diskoälgar, sniglar och smält ost – men samtidigt oss själva

Vi har nu kommit halvvägs in i vårens workshopperiod. Under denna tid har vi hunnit göra en hel del övningar och lekar, samtalat, reflekterat och provat olika idéer med våra samarbetsklasser.

Våra dramapass har handlat en hel del om att lyssna in och förhålla sig till de andra i rummet, om att prova på att initiera och stanna en rörelse i samspel med de andra i gruppen. Det har handlat om att improvisera fram olika uttryck, känslor och situationer, om att samarbeta med varandra och komma på olika sätt att kommunicera med någon utan att använda ett gemensamt talat språk. Bland annat.

Idag, till exempel, har vi varit sniglar som ålar sig långsamt fram, älgar som dansar disko och kroppar som förvandlas till smält ost. Vi har pratat om improvisation och vad det är för något och sen fick eleverna både se en scen improviseras fram och sen själva komma med in och improvisera nästa scen tillsammans med våra skådespelare.

När eleverna sen avslutningsvis fick berätta om hur de upplevde passet var de väldigt glada och nöjda. Någon berättade att det var som om den hade haft tre olika kroppar och en annan att det både kändes som att vara älg, snigel, träd – men samtidigt som att vara sig själv.