Konst på Burk

Nu har vi på Masthuggsteatern haft vår sista workshop på Sandeklevsskolan för den här gången.
Vi har i åtta veckor arbetat med musik, drama och konst. eleverna har varit engagerade och inspirerat oss på teatern med sina tankar, diskussioner, koreografier, rollspel, lek och skapande av konst.
Temat för konstworkshopen har varit värde där de har fått jobba med tanken på vad som är viktigt för dem? Eller inte alls viktigt?
konstws21 konstws19 kosntws17 farzane_5a

I den öppna ateljén på Rymdtorget fick eleverna skapa konst av lera som stoppades ner i burkar, ett eget universum.

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessa burkar kommer att finnas som en utställning på Masthuggsteatern under tiden som vi spelar vår nya lågstadieföreställning som har premiär i september 2016. Vi kommer att fortsätta träffa eleverna på mellanstadiet i vår, både intervjuer och besök på Masthuggsteatern finns på agendan.