Manusverkstad och scenografispaning

Regissör Karl Ekdahl och dramaturg Kristina Ros omgivna av anteckningar, postitlappar och temuggar - manuset till Stafetten#1 växer fram.

Regissör Karl Ekdahl och dramaturg Kristina Ros omgivna av anteckningar, postitlappar och temuggar – manuset till Stafetten#1 växer fram.

En vanlig torsdag – mitt uppe i den konstnärliga process som ska leda fram till Stafetten#1. I studion arbetas det med text utifrån det mångskiftande och spretiga material vi samlat in under mötet med Sandeklevsskolan, samtidigt dokumenterar vår scenograf platser i Bergsjön som ska inspirera till scenbild i föreställningen. Varsamt ringar vi in det vi vill berätta utifrån ungdomarnas egna erfarenheter och idéer, ett spännande undersökande arbete!