Mer om Stafetten

Projektet Stafetten löpte under tre år och förde samman Masthuggsteatern med hög-, mellan- och lågstadiet på Sandeklevsskolan i en scenkonststafett.

Stafettpinnen i projektet var professionella scenkonstföreställningar som skapades i samråd med samarbetsklasserna och sedan överlämnades från dem till de nya yngre samarbetsklasserna och allmänheten varje år. Först Hem som skapades av teatern och högstadieelever och som spelades för mellanstadiet. Sedan Skatten skapad med mellanstadiet för lågstadiet och sist Signalisterna, skapat med lågstadiet för förskolan.

Föreställningarna hade en grund i workshop- och intervjuarbete tillsammans med eleverna. Tanken har också varit att låta eleverna lära känna teaterns värld och olika professioner, få inblick i hur en föreställning skapas och – sist men inte minst – utforska och reflektera över den egna konstnärliga potentialen.

Masthuggsteaterns medlemmar är:
Kristina Ros, Råger Johansson, Helen Hansson, Åsa BodinKarlsson, Hans Brorson och Hanne Wirde

Stafettens projektledare var:
Christine Åström (år 1), Archanna Khanna (år 2), Mikaela Latrille (år 3) och Samuel Ek (år 4/avslutningsfas)

Foton från Hem: Ola Kjelbye
Foton från Skatten: Nadim Elazzeh
Foton från Signalisterna: Jonas Jörnemark
Övriga foton: Cassandra Hedberg och Masthuggsteaterns personal