Bilder från År 3 och Signalisterna

Workshops på Sandeklevsskolan

Kostymworkshop

Barnens Kostymskisser

Barnen och Signalisterna deltar på Prio 0-18

Workshop under repetitionsperioden

Föreställningen Signalisterna


Föreställningsfoto: Jonas Jörnemark